انان ,شیمیایی ,مظلومین شیمیاییبه گزارش مظلومین شیمیایی ایران گروهی از جانبازان شدید شیمیایی که به سختی نفس می کشند تا ما به راحتی نفس بکشیم ضمن قدردانی از عموم مردم غیوروشهیدپرورایران اسلامی که دراین روزهای رمضانی بامعبودخویش خلوت می کنند به ویژه در شبهای قدرودرهنگام راز ونیاز از همگی عاجزانه درخواست دارند تا انان را از دعای خیر خویش محروم نفرمایند وهرچند انان این همه درد والام را برای خود از عسل شیرین تر می دانند امااستدعادارندتا شما خوبان دعاکنید تا انان دراین امتحان الهی سربلندگردندوبتوانند این همه سختی وسرفه های شبانه را سپری نمایند.انان همگی از خداوند می خواهند تا این سرفه های شبانه را از انان نگیرد تا احدی دیگر سرفه سخت ننماید.مظلومین شیمیایی وهمه خوبان عزت وابرو وسربلندی برای هنه نلت ایران وبطپر خاص جهت جامعه ایثارگر را از ایزد منان خواهو است

منبع اصلی مطلب : مظلومین شیمیایی ایران
برچسب ها : انان ,شیمیایی ,مظلومین شیمیایی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : استمدادجانبازان شیمیایی از مردم قدرشناس ایران اسلامی