کنیم ,جانباز ,جواب تلفن ,نمایندگان مجلسبه گزارش مظلومین شیمیایی ایران به نقل از جانباز بالای هفتاددرصدشیرازی وعضوانجمن حمایت از جانبازان شیمیایی غلام دلشاد که افتخار مدال رشاذت دوران دفاع مقدس را دارد می گوید اخیرا برای نمایندگان مجلس خیلی مهم شده ام طوری که احساس می کنم به تازگی جانباز شده ام انها مرا مورد تفقد قرار می دهند وطالب ان می باشند تا در جلسات انجمن وگردهماهیهای ایثارگران شرکت نمایند.همین عزیزان تا دیروز جواب تلفن مرا نمی دادند وبرای پیگیری مشکلات ایثارگران وخانواده انان می گفتند بودجه نداریم والان می گویند سمعا وطاعتا  .....عجبایعنی این نماینده شدن اینقدر مهم است که باید ایمان خود را خدشه دار کنیم وخودرابه هرقیمتی به اب واتش بزنیم .ای عزیزی که خودت جانباز بودی وما با رای خود برایت کرسی مهیا کردیم واین چه حکمتی است که قبل از نماینده شدن با تک زنگ به ما پاسخ می دادی وهمین که بار خود را بستی دیگر جواب تلفن ما را نمی دهی .بیایید کمی وجدانهای خفته خود را بیدار کنیم وبه حرفهایی که می زنیم وقولهایی که می دهیم وفادار باشیم اصلا چرا قولی بدهیم که نتوانیم ان را مهیا کنیم.خدایا به ما ایمانی راسخ عطا کن تا به انچه می گوییم عمل کنیم......ادامه دارد

 
منبع اصلی مطلب : مظلومین شیمیایی ایران
برچسب ها : کنیم ,جانباز ,جواب تلفن ,نمایندگان مجلس
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : نمایندگان مجلس جدیدجانبازان را قله ترقی خود یا پل عبور برای کسب کرسی خود قرار ندهند.