شیمیایی ,انجمن ,جانبازان ,بوده ,سلاحهای ,فارس ,جانبازان شیمیایی ,شیمیایی فارس ,انجمن جانبازان ,مدیرعامل انجمن ,انجمن دفاع ,انجمن جانبازان شیمیبه گزارش مظلومین شیمیایی ایران امروز نوزدهم ابانماه باحضور اعضای هیات مدیره انجمن دفاع از قربانیان وجانبازان شیمیایی فارس رای گیری درخصوص انتخاب مدیر عامل انجمن بعمل امد که برادرمحمدرضاحاجی پورباحداکثرارابه عنوان مدیرعامل انجمن جانبازان شیمیایی فارس به مدت دوسال انتخاب شد.برادرحاجی پورخوداز جانبازان شیمیایی بوده وقبلا مدیریت روابط عمومی وامور بین الملل انجمن را عهده دار بود.انجمن جانبازان شیمیایی تشکلی غیر انتفاعی بوده ودرجهت محقق شدن حقوق حقه جانبازان شیمیایی فعالیت می کند .این انجمن دارای کرسی مستقلی در کنوانسیون منع سلاحهای کشتار جمعی  در هلند بوده وتلاشهای قابل قبولی در خصوص محقق شدن حقوق جانبازان شیمیایی بعمل اورده وامسال نیز سه نفر از جانبازان را به کشور هلند با هزینه شخصی افراد اعزام تا انان سفیران جامعه هدف باشند.شعار این انجمن جهانی عاری از سلاحهای شیمیایی ومیکربی بوده وچون خود قربانی این سلاحهای کشتارجمعی می باشندمی توانند ددرمجامع عمومی سندهای زنده این سلاحهای ویرانگرباشند.

منبع اصلی مطلب : مظلومین شیمیایی ایران
برچسب ها : شیمیایی ,انجمن ,جانبازان ,بوده ,سلاحهای ,فارس ,جانبازان شیمیایی ,شیمیایی فارس ,انجمن جانبازان ,مدیرعامل انجمن ,انجمن دفاع ,انجمن جانبازان شیمی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : مدیرعامل انجمن دفاع از جانبازان شیمیایی فارس انتخاب شد.نتخاب سد.