انجمن ,شیمیایی ,مدیره ,هیات ,جانبازان ,اعضای ,جانبازان شیمیایی ,هیات مدیره ,اقای راهی ,مدیره ومدیرعامل ,اعضای هیات ,مدیره ومدیرعامل انجمن ,هیاتبه گزارش مظلومین شیمیایی ایران برادر راهی مدیرکل بنیادشهیدوامورایثارگران فارس امروز با حضور دردفترانجمن با اعضای هیات مدیره ومدیرعامل انجمن دیدار داشت.دراین دیدار صمیمی اقای راهی ضمن قدردانی وتشکر از اعضای هیات مدیره ومدیرعامل انجمن جانبازان شیمیایی را جز گروه مظلوم جامعه ایثارگر برشمرد.وخواستارتوجه ویژه به جانبازان شیمیایی شد.در پایان اقایان حاجی پورمدیرعامل انجمن وبرادرتوکلی وبرادردلشاد از اعضای اصلی هیات مدیره انجمن از خدمات مدیرکل واقدامات قابل قبول اقای راهی به جامعه هدف سپاسگزاری نمودند.

منبع اصلی مطلب : مظلومین شیمیایی ایران
برچسب ها : انجمن ,شیمیایی ,مدیره ,هیات ,جانبازان ,اعضای ,جانبازان شیمیایی ,هیات مدیره ,اقای راهی ,مدیره ومدیرعامل ,اعضای هیات ,مدیره ومدیرعامل انجمن ,هیات
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : مدیرکل بنیادشهیدوامورایثاران فارس از انجمن دفاع از جانبازان شیمیایی فارس دیدن کرد.